Kierowca (operator) wózków jezdniowych podnośnikowych

Kierowca (operator) wózków jezdniowych podnośnikowych

Rozpoczęcie szkolenia: Zapisz się już dziś ,start - środa 16.00 !!
Cena:  660 zł

Szkolenie jest skierowane do kandydatów na operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych. Konieczność posiadania kwalifikacji przy obsłudze tej kategorii urządzeń określa Rozporządzenie MinistraGospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849, z dnia 31 lipca 2001 r.).


Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku operatora,
 • pozytywny wynik badań psychologicznych (możliwość uzyskania w naszym ośrodku).

Kategorie uprawnień po naszych szkoleniach (zgodnie z wytycznymi UDT):

III WJO - Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

III WJO

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia. Warunkiem jest sterowanie operatora spoza wózka.

II WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

II WJO

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu, obejmuje też wózki należace do kategorii III WJO. Ograniczenie w tej kategorii dotyczy obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych.

I WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane, tj. z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem

I WJO

 

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu. Obejmuje swoim zakresem wózki należace do kategorii III WJO i II WJO.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • wymagania kwalifikacyjne dla obsługujących UTB
 • rodzaje urządzeń transportu bliskiego
 • parametry eksploatacyjne
 • pojęcie stateczności urządzenia
 • budowa urządzenia
 • mechanizmy oraz ich budowa i działanie
 • urządzenia zabezpieczające stosowane w UTB
 • wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne
 • obsługa UTB
 • czynności przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy
 • czynności zabronione operatorowi
 • praca w specyficznych warunkach
 • warunki bezpiecznej pracy
 • bhp przy obsłudze
 • niebezpieczne uszkodzenie, nieszczęśliwy wypadek

METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 • wykład
 • stosowanie środków dydaktycznych, jak: filmy, plansze, tablice, zdjęcia itp.
 • materiały informacyjne dla kursantów
 • ćwiczenia praktyczne

POZIOM WIEDZY:

1. Uczestnik szkolenia wymienia wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
2. Uczestnik szkolenia przywołuje rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
3. Uczestnik szkolenia definiuje podstawowe parametry eksploatacyjne wózków jezdniowych (udźwig nominalny, udźwig zredukowany, wysokość podnoszenia, itd.).
4. Uczestnik szkolenia definiuje pojęcie stateczności urządzenia.
5. Uczestnik szkolenia przywołuje schemat budowy urządzenia właściwego dla grupy, kategorii i rodzaju (przeznaczenia).
6. Uczestnik szkolenia wymienia urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych.
7. Uczestnik szkolenia przywołuje czynności przy obsłudze UTB.
8. Uczestnik szkolenia definiuje przypadki pracy w specyficznych warunkach.
9. Uczestnik szkolenia wymienia zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG, CNG).
10. Uczestnik szkolenia definiuje zasady BHP przy obsłudze urządzenia.
11. Uczestnik szkolenia przywołuje procedurę postępowania przy nieszczęśliwym wypadku.

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI:

1. Uczestnik szkolenia jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
2. Uczestnik szkolenia potrafi rozróżnić rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
3. Uczestnik szkolenia potrafi eksploatować wózek jezdniowy zgodnie z jego parametrami eksploatacyjnymi.
4. Uczestnik szkolenia umie korzystać z urządzeń zabezpieczających stosowanych w wózkach jezdniowych.
5. Uczestnik szkolenia potrafi wykonać wszystkie czynności konieczne przy obsłudze UTB.
6. Uczestnik szkolenia potrafi pracować korzystając z wózka jezdniowego w specyficznych warunkach.
7. Uczestnik szkolenia potrafi w sposób bezpieczny eksploatować urządzenie zasilane gazem (LPG, CNG).
8. Uczestnik szkolenia stosuje się do zasad BHP przy obsłudze urządzenia.
9. Uczestnik szkolenia potrafi w sposób właściwy zachować się w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

Uczestnik po zakończonym szkoleniu podchodzi do egzaminu i ubiega się o nadanie uprawnień przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Po zakończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne (ważne bezterminowo) uprawniające do obsługi danej kategorii urządzeń.

close

Zarejestruj się, aby pozostać w kontakcie!

Możesz jako pierwszy otrzymać informację o naszych specjalnych ofertach i promocjach.

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności oraz Warunkami korzystania ze strony
Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z listy e-mailowej.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Kamiński, Al. Legionów 135 "D", 18-400 Łomża, woj. podlaskie, NIP: 7180050887, E-mail: biuro@osk-kaminski.pl


TEL. 86 218 09 27