KURS NA INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

KURS NA INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

Rozpoczęcie szkolenia: Zapisy do 31 maja 2024 !!
Cena:  3700 (podstawowy)
Cena:  2700 zł (uzupełniający)

Warunki przyjęcia na kurs:

1. posiadanie prawa jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
2. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
3. ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
4. Zaświadczenie o niekaralności - osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Niezbędne dokumenty:

1. Deklaracja przyjęcia na kurs;
2. Kserokopia prawa jazdy;
3. Kserokopia dowodu osobistego;
4. Zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy),
5. Ważne badania lekarskie i psychologiczne dla instruktora nauki jazdy;
6. Aktualna fotografia 3,5 x 4,5 (jak do dowodu os.)

Koszt kursu - instruktor kat. A lub B (kurs podstawowy) - 3500 zł

Koszt kursu - instruktor kat. A, BE, C, CE, D (kurs uzupełniający) - 2000 zł

PROGRAM KURSU:

Przedmiot

  Ilość godzin
PSYCHOLOGIA
METODYKA NAUCZANIA
PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
TECHNIKA KIEROWANIA POJAZDEM
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
ZASADY PROWADZENIA OSK
TECHNIKA I TAKTYKA JAZDY *
PRAKTYKA INSTRUKTORSKA
10
50
30
18
10
6
2 + 5 *
88
RAZEM GODZIN 219

Uwaga, kurs jest otwierany w przypadku zapisu min. 15 osób. Zapis na kurs oznacza wpłatę co najmniej pierwszej raty w wysokości 1000 zł.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!!!

close

Zarejestruj się, aby pozostać w kontakcie!

Możesz jako pierwszy otrzymać informację o naszych specjalnych ofertach i promocjach.

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności oraz Warunkami korzystania ze strony
Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z listy e-mailowej.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Kamiński, Al. Legionów 135 "D", 18-400 Łomża, woj. podlaskie, NIP: 7180050887, E-mail: biuro@osk-kaminski.pl


TEL. 86 218 09 27