Warsztaty doskonalenia zawodowego Instruktorów i Wykładowców

Warsztaty doskonalenia zawodowego Instruktorów i Wykładowców

Rozpoczęcie szkolenia: 24.09.2023r. godz.10.00, zapisz się już dziś !
Cena:  300 zł

Ośrodek Szkolenia Kierowców „KAMIŃSKI” jako jeden z nielicznych posiada potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań uprawniających do organizowania warsztatów dla instruktorów nauki jazdy.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Kierujących Pojazdami każdy instruktor nauki jazdy lub wykładowca jest zobowiązany do corocznego uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego, prowadzonych przez ośrodek, który posiada akredytację potocznie nazywaną „Super OSK". Tylko biorąc udział w organizowanych przez nas warsztatach masz pewność, że zajęcia będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami według najwyższych standardów nauczania. Zapewniamy możliwość korzystania z odpowiednio przygotowanej infrastruktury oraz pomocy dydaktycznych.

Zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, dzięki której udoskonalisz posiadane umiejętności oraz wiedzę instruktora nauki jazdy. Podniesienie kwalifikacji przełoży się znacząco na satysfakcję kursantów biorących udział w prowadzonych przez Ciebie szkoleniach, a po zakończeniu kursu dla instruktorów nauki jazdy otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w przepisach.

Warsztaty musisz odbyć do 31 grudnia każdego roku a zaświadczenie dostarczyć do 7 stycznia staroście, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy. Dodatkowo warsztaty dla instruktorów prowadzimy w dogodnych terminach, a dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, które będą zgłaszały grupy instruktorów przewidujemy możliwość indywidualnej negocjacji ceny.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

I. Część teoretyczna

A. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:
1. Psychologia - 1 godz.
2. Metodyka nauczania – 1 godz.
3. Prawo o ruchu drogowym – 1 godz.
4. Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.
5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.
6. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godz.
B. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.
C. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godz.

II. Zajęcia praktyczne:

A. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
B. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
C. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!!!

close

Zarejestruj się, aby pozostać w kontakcie!

Możesz jako pierwszy otrzymać informację o naszych specjalnych ofertach i promocjach.

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności oraz Warunkami korzystania ze strony
Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z listy e-mailowej.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Kamiński, Al. Legionów 135 "D", 18-400 Łomża, woj. podlaskie, NIP: 7180050887, E-mail: biuro@osk-kaminski.pl


TEL. 86 218 09 27